ENGLISH
toplantı hizmetlerimiz
teknik altyapı ve ekipman
toplantı paketleri
detaylı kapasite tablosu
İhsan Doğramacı Bul. No:6 06800 Bilkent/Ankara
T:+90 (312) 266 46 86 ▪ F:+90 (312) 266 46 79 info@bilkentotel.com.tr ▪ reservation@bilkentotel.com.tr